Au Pair Assist

Waarborgen

  • Transport/Repatriëring in geval van ziekte of medisch incident
  • Terugbetaling van de medische kosten ten gevolge ziekte of ongeval tot een bedrag naar keuze van €12.500; €50.000of €100.000
  • Overlijden van de verzekerde buiten het land van oorsprong
  • Repatriëring van de verzekerde
  • Terugkeer naar de plaats van tewerkstelling
  • Hospitalisatie van meer dan 7 dagen in het buitenland
  • Vervroegde terugkeer naar het land van oorsprong
  • Strafrechtelijke borgtocht en erelonen van een advocaat in het buitenland
  • Geneesmiddelen en prothese

BEREKEN UW TARIEF

Aankomstdatum
Aantal reizigers Spin UpSpin Down
Het berekende tarief bedraagt € 230,00